Článok

Dôležité termíny:

 

27.3 - 31.3. (počas úradných hodín)

Preskúšanie birmovancov a odovzdanie náležitostí

 

12.4. a 14.4. (18.15)

Liturgické nácviky

 

15.4. (9.00 - 10.00)

Svätá spoveď

 

16.4. (10.30)

Birmovná slávnosť