Článok

 Termíny stretnutí, začiatok vždy o 18.15:

27.09.
11.10.
25.10.
08.11.
22.11.
13.12
17.01.
07.02.
14.02.
13.03. zrušené
20.03. zrušené
27.03. zrušené