Eucharistia

EUCHARISTIA

Sväté omše v nedeľu  počas školského roka bývajú o 7:00, 8.30, 10.30 a 17.30.

Sv. omša o 10.30 je osobitným spôsobom venovaná deťom.

Počas letných prázdnin (júl a august) sú sv. omše v nedeľu: o 7:008:30 a 10:30.

V pracovné dni a soboty sa sv. omše slúžia o 7:00 a 17.30.

Úmysly na sv. omše prijímame trikrát v roku na 4 mesiace dopredu: január - apríl, máj - august, september - december. Na príslušné obdobie sa začína zapisovať v poslednom týždni mesiaca, ktorý mu predchádza. Úmysel treba nahlásiť osobne v sakristii kostola po sv. omši. Omšový kalendár na prvé štyri mesiace tohto roka je už zaplnený. Na mesiace máj až august začíname zapisovať 29. apríla po rannej sv. omši v sakristii. 

Prvú nedeľu v mesiaci býva vyložená Najsvätejšia Sviatosť na tichú poklonu od 14.00 do 16.30.

Eucharistická adorácia býva každý štvrtok po večernej sv. omši.

Na prvé sv. prijímanie sa pripravujú žiaci 3.ročníka na hodinách náboženskej výchovy pod vedením katechétov. Veľmi dôležitou je pravidelná účasť na nedeľnej sv. omši.