Požehnanie bytu

Domy a byty požehnávame okolo slávnosti Zjavenia Pána (6.1.) podľa vyhlásenia v aktuálnych oznamoch.

V súrnom prípade prídeme aj počas roka.

Pokropenie bytu svätenou vodou môže vykonať každý veriaci; takáto voda je voľne dostupná v kostole.