Pokánie

POKÁNIE

Sviatosť zmierenia vysluhujeme každý deň pol hodinu pred sv. omšou. V prvopiatkovom týždni spovedáme ráno pol hodinu a večer hodinu pred svätými omšami, vo štvrtok a v piatok od 15:00.