Článok

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í

 

 

P O N D E L O K – 23.04.2018

07:00     +     Štefan, Helena, Marta, Jozef, Helena, Mária

17:30       +     Anton a rodičia

 

U T O R O K – 24.04.2018

07:00            poďakovanie za 25 rokov manželstva

17:30     +     Branko a starí rodičia z oboch strán

 

S T R E D A – 25.04.2018

07:00     +     Jozef a rodičia

17:30     +     Leonard Stümpel

 

Š T V R T O K – 26.04.2018

07:00     +     Anton, Mária, Ivan, Gilbert

17:30            za zdravie, pokoj a Božiu pomoc pre rodinu

 

P I A T O K – 27.04.2018

07:00     +     Ján, Anna, Marta, Tadeusz

17:30     +     Mária, Štefan, Róbert

 

S O B O T A – 28.04.2018

07:00     +     Oto, Emília, Oto

17:30     +    

 

N E D E Ľ A  – 29.04.2018

07:00     +    Terézia a starí rodičia

08:30     +     Jana a Karol

10:30     +     Vladimír, Alžbeta a Dušan

17:30     pro populo