Článok

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í

 

P O N D E L O K – 10.06.2024

07:00     +      Vladimír, Miroslav, rodičia a starí rodičia

17:30     +      Vladimír, Július a Irena

 

U T O R O K – 11.06.2024

07:00     +      z rodiny Molnárovej

17:30     +      Viliam, Jozefína a Jozef

 

S T R E D A – 12.06.2024

07:00            za ZBP pre Michala

17:30     +    

 

Š T V R T O K – 13.06.2024

07:00     +      členovia rodiny

17:30     +      Anton, Alžbeta, František a Pavol

 

P I A T O K – 14.06.2024

07:00      +    Dušan

17:30      +    rodičia, starí rodičia z oboch strán, súrodenci a Helena

 

S O B O T A – 15.06.2024

07:00     +      rodina Štepanská, Nikolová, Štýsová a Pechová

17:30     +    

 

N E D E Ľ A  – 16.06.2024

07:00      +    Ján, rodičia a Jozef

08:30            za ZBP pre Annu

10:30            za ZBP pri skúškach

17:30            pro populo