Článok

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í

 

 

P O N D E L O K – 10.08.2020

07:00     +     Mária

17:30     +     Jozef

 

U T O R O K – 11.08.2020

07:00     +     Ján, Mária, Ivan a Oto

17:30     +     Hans, Elfriede, Fridrich a Ľubomír

 

S T R E D A – 12.08.2020

07:00     +     Ján, Paulína a syn Ján

17:30     +     Laura Vaneková

 

Š T V R T O K – 13.08.2020

07:00     +     Róbert, rodičia a starí rodičia

17:30     +     Štefan, Alžbeta a Mária

 

P I A T O K – 14.08.2020

07:00     +     Ján a Margita

17:30     +     Jozef, Margita a rodičia

 

S O B O T A – 15.08.2020

07:00     +     Jozef

17:30     +    

 

N E D E Ľ A  – 16.08.2020

07:00     +     Helena, Klement, Stanislav, Jozef a Stanislav

08:30            poďakovanie za 52 rokov manželstva s prosbou o zBp