Článok

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í

 

P O N D E L O K – 30.03.2020

07:00     +     Pavol, Justína a rodičia z oboch strán

17:30     +     Jozef, Helena a starí rodičia z oboch strán

 

U T O R O K – 31.03.2020

07:00     +     Jozef

17:30     +     Irena a Štefan

 

S T R E D A – 01.04.2020

07:00            za zdravie pre Tomáša

17:30     +    

 

Š T V R T O K – 02.04.2020

07:00            poďakovanie za dar života – 45 rokov

17:30     +     Dionýz, Emerencia a ich deti

 

P I A T O K – 03.04.2020

07:00     +     Helena, Alexander, Jozef a Ivan

17:30     +     Mária a Štefan

 

S O B O T A – 04.04.2020

07:00     +     Milan a rodičia z oboch strán

17:30     +    

 

N E D E Ľ A  – 05.04.2020

07:00            pro populo

08:30     +     Šarlota, Július, Ján, Mária, Róbert a Mária

10:30     +     Martinka, Kristína, Vojtech, Anna a Štefan

17:30     +     Peter, Kornel, Alžbeta a Rozália