Článok

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í

 

 

P O N D E L O K – 18.06.2018

07:00     +     Severín

17:30      +    Juraj a rodičia

 

U T O R O K – 19.06.2018

07:00     +     Tibor a Helena

17:30     +     Ľudovít, Anežka a rodičia z oboch strán

 

S T R E D A – 20.06.2018

07:00     +     Mária, Štefan a Marián

17:30     +     Jozef Starinský

 

Š T V R T O K – 21.06.2018

07:00     +     Vincent, Anna, Pavel, Alexander, Hermína

17:30     +     Anton a rodičia z oboch strán

 

P I A T O K – 22.06.2018

07:00            za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Eriku

17:30     +     Emília, Jozef, Pavol a Karol

 

S O B O T A – 23.06.2018

07:00            za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

17:30     +    

 

N E D E Ľ A  – 24.06.2018

07:00     +     Milan, Anna a Mária

08:30            ruža č. 11

10:30            poďakovanie za 70 rokov života

17:30            pro populo