Отображение сетевого контента

 

Tretia adventná nedeľa

 

Liturgický rok „C"                                                                              16. december 2018

 

O Z N A M Y

 

        Slávime tretiu adventnú nedeľu.

 

        ZŠ s MŠ sv. Gorazda Vám úprimne ďakuje za podporu počas adventných trhov. Získaná suma 1.957 € bude použitá na obnovenie vnútorných priestorov školy.

       

          Sväté omše pri svetle sviec sa budú v nasledujúcom týždni sláviť v stredu (19.12.) a v sobotu (22.12.) ráno. Môžete si priniesť svoj kahanec.

 

        Chorých pred Vianocami budeme spovedať v štvrtok (20.12.)  dopoludnia. Nahlásiť ich ešte môžete v sakristii.

 

        Na budúcu nedeľu (23.12.) od 14.00 do večernej sv. omše o 17.30 sa bude v našej farnosti vysluhovať sviatosť zmierenia. Pred dopoludňajšími sv. omšami spovedáme ako zvyčajne pol hodinu. Tento čas je určený len pre tých, ktorí z veľmi vážnych dôvodov nemôžu prísť popoludní.

 

        Na sviatok sv. Štefana bude v našej farnosti tradične prebiehať koledovanie Dobrej noviny. Svoju domácnosť môžete zapísať v sakristii.

 

        22. decembra sa začína 9-mesačná príprava na Tretí národný pochod za život (22.9.2019). V rámci nej si môžete na stolíkoch zdarma zobrať vianočnú pohľadnicu s pro-life posolstvom a niekomu ju poslať či podarovať.

 

Budúca nedeľa je štvrtá adventná.