Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента

 

Tretia pôstna nedeľa

 

Liturgický rok „B"                                                                                     7. marec 2021

 

O Z N A M Y

 

O možnosti zapojiť sa do pôstnej inicitatívy Podeľme sa, si môžete prečítať na internete.

 

Úprimné Pán Boh zaplať za všetku Vašu duchovnú i hmotnú starostlivosť o farnosť.

 

Budúca nedeľa je štvrtá pôstna.

Отображение сетевого контента

Od 1.1.2021 je v platnosti celoštátny lockdown. Sú preto zrušené verejné bohoslužby ako aj individuálne návštevy kostola či spovedanie veriacich. Prijaté omšové úmysly odslúžime v súkromí. Nedeľnú sv. omšu o 10.30 vysielame online. Prípadné zaopatrovanie zomierajúcich môžete nahlásiť telefonicky

Отображение сетевого контента