Отображение сетевого контента

 

Devätnásta nedeľa cez rok

 

Liturgický rok „B"                                                                                    12. august 2018

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa

 

Utorok         14.08.2018     Sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka

Streda         15.08.2018     Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť

Štvrtok        16.08.2018     Sv. Štefana Uhorského, ľubovoľná spomienka

Nedeľa       19.08.2018     Dvadsiata nedeľa v období cez rok

 

 

        Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie (15.8.) je prikázaným sviatkom. Keďže ide o pracovný deň, sv. omše budú o 7.00 a 17.30.

 

        Na budúcu sobotu (18.8.) bude stretnutie členov Tretieho rádu sv. Františka.  

       

        O týždeň bude tradičná púť k Matke Božej na Kalvárii. Program je na nástenke. Aby sa veriaci z celej Nitry mali možnosť zúčastniť na sv. omši, ktorú bude o 10.00  celebrovať náš pán biskup Viliam Judák, sv. omša o 10.30 sa v našom kostole nebude sláviť, teda na budúcu nedeľu budú sv. omše len o 7.00 a 8.30.