Отображение сетевого контента

 

Dvadsiata ôsma nedeľa cez rok

 

Liturgický rok „B"                                                                                  14. október 2018

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa

Pondelok    15.10.2018     Sv. Terézie z Avily, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Stredq         17.10.2018     Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

Štvrtok        18.10.2018     Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

Nedeľa       21.10.2018     Dvadsiata deviata nedeľa v období cez rok

       

 

        Počas októbrových nedieľ o 15.00 býva modlitba posvätného ruženca u Sestier apoštolátu sv. Františka. Všetci sme srdečne pozvaní.

       

        V štvrtok (18.10.) sa aj deti na Slovensku majú možnosť zapojiť do akcie Milión detí sa modlí ruženec. Bližšie informácie na plagátoch či na internete.

 

         Na budúcu sobotu (21.10.) bude stretnutie členov Tretieho rádu sv. Františka.

 

        Budúca nedeľa je misijná. Chceme vo svojich modlitbách osobitne pamätať na tento úmysel. Po sv. omšiach bude zbierka na misie. Za Vaše milodary vopred úprimné Pán Boh zaplať.