Отображение сетевого контента

 

Dvadsiata piata nedeľa cez rok

 

 

Liturgický rok „A"                                                                    20. september 2020

 

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa

 

Pondelok    21.09.2020     Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

Utorok        22.09.2020     Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka, spomienka

Streda         23.09.2020     Sv. Pia z Pietrelciny, spomienka

Nedeľa       27.09.2020     Dvadsiata šiesta nedeľa v období rok

 

 

Úprimné Pán Boh zaplať všetkým od nás z Chrenovej i z Hradu, ktorí pomohli pri organizácii slávnosti birmovania. Birmovanci napísali pánu biskupovi listy – spoločnú odpoveď na ne si môžu prečítať na nástenke. Fotografie zo slávnosti si birmovanci môžu stiahnuť z farskej stránky. Tí, ktorí mali objednané DVD s videozáznamom, môžu si ho vyzdvihnúť v úradných hodinách v kancelárii.

 

Okres Nitra sa nachádza v červenej zóne. Pravidlá semaforu nariaďujú v kostoloch šachovnicové sedenie. Zaujmite preto len označené miesta. Po ich obsadení treba zostať v primeraných rozostupoch vonku pred kostolom.

Отображение сетевого контента

Vstup do kostola je možný len zdravým ľuďom s rúškom. Od 17.9. je opäť zavedené šachovnicové sedenie. Od 17.6. je zrušený dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatokSv. prijímanie sa rozdáva na rukuTesne pred pristúpením ku kňazovi si treba sňať rúško, Sviatosť oltárnu ihneď prijať a neodchádzať s ňou do lavice. Vďaka za disciplinované rešpektovanie obmedzení.