Отображение сетевого контента

Správcovia farnosti:

 1. Jozef Varhanik 

1998 - 2001 farský administrátor

2. Peter Holbička    

 2001 - 2004 farský administrátor 

3. Vladimír Paulíni  

2004 - 2006 farský administrátor 

4. Peter Štálnik        

2006 - 2007 farský administrátor           

5. Peter Korenčiak

2007 - 2012 farský administrátor

2012 - 2015 farár

6. Martin Bošanský

2015 - 2018  farský administrátor

2018 -           farár


Kapláni:

Anton Košík                   1999 - 2000

Ján Michút                     2000 - 2002

Peter Mikuš                    2002 - 2003

Róbert Dorman              2003 - 2004

Stanislav Duník              2004 - 2005

Peter Štálnik                   2005 - 2006

Martin Bošanský            2006 - 2009

Peter Dobrovodský         2009 - 2010

+ Pavol Ištók                   2010 - 2011

Jaroslav Mujgoš             2010 - 2011

Eduard Janíček              2011 - 2013

Ondrej Kellner               2011 - 2015

Miroslav Cimerák          2015 - 2016

Anton Ďatelinka             2016 - 2019

Martin Vitek                   2019 - 2021

Marek Sedlár                  2021 - 2022

Michal Zajac                   2022 - 

 

Отображение сетевого контента

HISTÓRIA

Pôvodný chrenovský kostol z 9. - 11. storočia stál na Martinskom vrchu. Bol farským kostolom stredovekej farnosti sv. Martina, ktorá neskôr zanikla a bola pričlenená do farrnosti Nitra. Kostol postupne chátral a r. 1911 bol kvôli havárijnému stavu zbúraný. 

Dnešný kostol sv.Martina na Chrenovej bol vystavaný počas vojny v rokoch 1942 - 1943.  14. novembra 1943 ho požehnal nitriansky biskup Dr. Karol  Kmeťko ako filiálny kostol farnosti Nitra-Horné mesto.

Ústredná maľba na strope kostola je od akademického maliara Edmunda Massanyiho a predstavuje charitatívny skutok sv. Martina. Za postavou sv. Martina je znázornený pôvodný kostol, ktorý stál na Martinskom vrchu.

Súčasťou kostola bol komplex kultúrneho domu. R. 1992 bola sála kultúrneho domu prepojená so sakrálnym priestorom, čím sa kapacita kostola zväčšila na dvojnásobok

1.7.1998 sa stal farským kostolom novozriadenej farnosti Nitra-Chrenová. 

V nedeľu 10. novembra 2013 bol chrám slávnostne posvätený.

Dňa 12. novembra 2017 boli do života uvedené a požehnané symboly farnosti: erb, zástava a pečať.

Pri 20. výročí založenia farnosti (1.7.2018) boli generálnym vikárom Mons. Petrom Brodekom do oltára slávnostne uložené relikvie sv. Martina, Františka a Dominika. 

 

KANCELÁRIA

Úradné hodiny v kancelárii farského úradu sú v stredu a v piatok od 15.30 do 17.00. Úradné záležitosti možno takisto vybaviť aj v ktorýkoľvek pracovný deň hneď po rannej i večernej sv. omši. V prvopiatkovom týždni, ako i počas sviatkov a prázdnin sú úradné hodiny len po svätých omšiach.

 

KRST

Sviatosť krstu sa udeľuje v sobotu o 10.00, podľa dátumu dohodnuého pri zápise.

Krst nahlasuje rodič (nie starý rodič) v úradných hodinách na farskom úrade.

Pri zápise treba predložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa. Z rozumných dôvodov je možný aj krst dieťaťa, ktorého rodičia nebývajú v Nitre. V takom prípade však treba licenciu (povolenie) od miestneho pána farára. 

Krstný rodič môže byť len kresťan - katolík, ktorý už prijal eucharistiu a birmovanie. Ak žije v manželstve, tak manželstvo má byť uzatvorené pred tvárou Cirkvi. Krstný rodič nemôže žiť len v civilnom manželstve či konkubináte.

 

BIRMOVANIE

Najbližšia slávnosť birmovania je 16. apríla 2023. Bližšie informácie nájdete v sekcii Birmovka

 

EUCHARISTIA

Sväté omše v nedeľu  počas školského roka bývajú o 7:00, 8.30, 10.30 a 17.30.

Sv. omša o 10.30 je osobitným spôsobom venovaná deťom.

Počas letných prázdnin (júl a august) sú sv. omše v nedeľu: o 7:00, 8:3010:30.

V pracovné dni a soboty sa sv. omše slúžia o 7:00 a 17.30.

Úmysly na sv. omše prijímame trikrát v roku na 4 mesiace dopredu: január - apríl, máj - august, september - december. Na príslušné obdobie sa začína zapisovať v poslednom týždni mesiaca, ktorý mu predchádza. Úmysel treba nahlásiť osobne v sakristii kostola po sv. omši. Aktuálne zapisujeme na prvé štyri mesiace aktuálneho kalendárneho roka.

Prvú nedeľu v mesiaci býva vyložená Najsvätejšia Sviatosť na tichú poklonu od 14.00 do 16.30.

Eucharistická adorácia býva každý štvrtok po večernej sv. omši.

Na prvé sv. prijímanie sa pripravujú žiaci 3.ročníka na hodinách náboženskej výchovy pod vedením katechétov. Veľmi dôležitou je pravidelná účasť na nedeľnej sv. omši.

 

POKÁNIE

Sviatosť zmierenia vysluhujeme každý deň pol hodinu pred sv. omšou. V prvopiatkovom týždni spovedáme ráno pol hodinu a večer hodinu pred svätými omšami, vo štvrtok a v piatok od 15:00.

 

POMAZANIE CHORÝCH

Chorých a starších veriacich navštevujeme pravidelne v prvopiatkovom týždni. V súrnych prípadoch prídeme kedykoľvek. Duchovnú starostlivosť o pacientov v nemocnici majú na starosti otcovia verbisti. V prípade potreby kontaktujte Farnosť Nitra-Kalvária. Môžete volať na telefónne číslo +421 903 809 624. Chorých v Hospici a Špecializovanej nemocnici sv. Svorada zas majú na starosti otcovia salvatoriáni

 

MANŽELSTVO

O prijatie sviatosti manželstva snúbenci žiadajú najmenej 3 mesiace pred plánovaným termínom sobáša, ideálne aj skôr. Prvé, informačné stretnutie si treba dohodnúť prostredníctvom mailu. Snúbenci sa na ňom dozvedia údaje o spôsobe prípravy i potrebných dokladoch. 

 

POHREB

Pri nahlasovaní pohrebu treba predložiť List o prehliadke mŕtveho a povolenie zo Správy cintorínov. Sv. omše za pochovaných farníkov bývajú v stredu a sobotu večer.