Отображение сетевого контента

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í

 

 

P O N D E L O K – 19.02.2018

07:00            za uzdravenie Adriany a Božiu pomoc pre rodinu

17:30     +     Mikuláš, Helena, Imrich, Mária, Tibor, Helena

 

U T O R O K – 20.02.2018

07:00            poďakovanie za 70 rokov života s prosbou o zBP

17:30            za zdravie pre Helenu a jej rodinu

 

S T R E D A – 21.02.2018

07:00     +     Ľudovíta, Viktória, rodičia a súrodenci

17:30     +     Ľudmila Jakubičková

 

Š T V R T O K – 22.02.2018

07:00     +     Jozef a rodičia z oboch strán

17:30     +     Rozália a Dominik

 

P I A T O K – 23.02.2018

07:00     +     Matej, Terézia, Emil, Angela a Emil

17:30     +     Michal

 

S O B O T A – 24.02.2018

07:00     +     Viliam, Vilma, Mária a Helena

17:30     +     Martin Kubuš

 

N E D E Ľ A – 25.02.2018

07:00            pro populo

08:30     +     Anna, Laurinec, Albína, Peter a rodičia

10:30     +     Angela, Ján, Anna, Karol

17:30     +     Ľudovít, Darinka, rodičia a starí rodičia z oboch strán