Отображение сетевого контента

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í

 

 

P O N D E L O K – 15.10.2018

07:00            poďakovanie za 80 rokov života s prosbou o ZBP

17:30     +      Alžbeta, Anton, František a Pavol

 

U T O R O K – 16.10.2018

07:00     +     Peter, Juraj, Jozef a rodičia z oboch strán

17:30     +     Hedviga, Johana, Celestín a ostatná rodina

 

S T R E D A – 17.10.2018

07:00            poďakovanie za 75 rokov života s prosbou o ZBP

17:30     +    

 

Š T V R T O K – 18.10.2018

07:00     +     Ján, Mária, Oto a rodičia

17:30     +     Vladimír, Miroslav a rodičia

 

P I A T O K – 19.10.2018

07:00     +     Milan a rodičia z oboch strán

17:30     +     Marián, Michal a Mária

 

S O B O T A – 20.10.2018

07:00     +     Ján, Gabriel, Veronika, Irena a Anton

17:30     +    

 

N E D E Ľ A  – 21.10.2018

07:00            pro populo

08:30     +     Jozef, Mária, Michal, Marián a Jozef

10:30     +      Helena, Ľudmila a Július

17:30     +      Helena, Ondrej a starí rodičia