Отображение сетевого контента

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í

 

 

P O N D E L O K – 21.10.2019

07:00             za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu

17:30    +      Emília, Matej, Helena, Jozef a Jozefína

 

U T O R O K – 22.10.2019

07:00     +     Michal, Etela, Anna a rodičia

17:30     +     Dagmar a Ivan

 

S T R E D A – 23.10.2019

07:00     +     Margita, Alžbeta, Júlia, Július a rodičia

17:30     +    

 

Š T V R T O K – 24.10.2019

07:00             za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu

17:30     +     Peter, Ján, Róbert a rodičia

 

P I A T O K – 25.10.2019

07:00     +     Ján

17:30     +     Edita, Stanislav, Ján a Anna

 

S O B O T A – 26.10.2019

07:00     +     Stanislav, Jozef a Stanislav

17:30     +     pohrebná:

 

N E D E Ľ A  – 27.10.2019

07:00     +     Anton, Jozef, Silvester, Dušan a rodičia z oboch strán

08:30     +     Vladimír, Miroslav, rodičia a starí rodičia

10:30     +     Ladislav

17:30     pro populo