Отображение сетевого контента

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í

 

 

N E D E Ľ A  – 15.12.2019

07:00            pro populo

08:30     +     Martin

10:30     +     Marta, Ján, Bernardína, Ladislav a Gabriela

17:30     +     Karol, Mária a Pavol

Отображение сетевого контента

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í

 

 

P O N D E L O K – 16.12.2019

07:00            na úmysel matky

17:30     +     Jozef a Emília

 

U T O R O K – 17.12.2019

07:00     +     Ladislav a rodičia Michal a Anna

17:30     +     Jozef, Katarína, Jozef a Ľudovít

 

S T R E D A – 18.12.2019

07:00     +     Emília, Štefan, starí rodičia, Dušan a Ivona

17:30     +    

 

Š T V R T O K – 19.12.2019

07:00     +     Július, Jozefína, Eva a rodičia

17:30     +     Imrich a Mária

 

P I A T O K – 20.12.2019

07:00            za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

17:30     +     Štefan, František a Vilma

 

S O B O T A – 21.12.2019

07:00     +     Mikuláš, Alojz, Anna a Karol

17:30     +    

N E D E Ľ A  – 22.12.2019

07:00            poďakovanie za 80 rokov života

08:30     +     Tibor, Mária a Jozef

10:30            poďakovanie Matúša za 70 rokov života s prosbou o ZBP

17:30     pro populo