Отображение сетевого контента

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í

 

 

P O N D E L O K – 08.03.2021

07:00            za zBp pre Katarínu a celú rodinu

17:30      +    Ladislav a Vladislava

 

U T O R O K – 09.03.2021

07:00     +     Ľudovít

17:30     +     irena, Jozef a rodičia z oboch strán

 

S T R E D A – 10.03.2021

07:00     +     z rodiny Kováčovej a Verešovej

17:30     +     Koloman, Veronika a Emília      

 

Š T V R T O K – 11.03.2021

07:00     +     Emília

17:30     +     Mária a Michal

 

P I A T O K – 12.03.2021

07:00     +     Pavol, Mária, deti a zosnulí z rodiny

17:30     +     František

 

S O B O T A – 13.03.2021

07:00    +      Ján, František a Júlia

17:30            pro populo

 

N E D E Ľ A  – 14.03.2021

07:00            (Koloman, Veronika a Emília) – streda 10.03.2021          

08:30     +     Ján a rodičia z oboch strán

10:30     +      Mária, Aurélia, Michal a rodičia z oboch strán

17:30             (pro populo) – sobota 13.03.2021