Отображение сетевого контента

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í

 

 

P O N D E L O K – 19.10.2020

07:00     +     Július, Estera a brat Marián

17:30            poďakov. za Božiu pomoc a prosba o ZBP

 

U T O R O K – 20.10.2020

07:00            za Božiu pomoc pri skúškach pre Adriána

17:30     +     Anton, Jozef, Silvester, Dušan a rodičia z oboch strán

 

S T R E D A – 21.10.2020

07:00     +     Róbert, rodičia a starí rodičia

17:30     +    

 

Š T V R T O K – 22.10.2020

07:00     +     Ivan,  Viera, Igor a rodičia

17:30     +     Dagmar a Ivan

 

P I A T O K – 23.10.2020

07:00     +     rodičia z oboch strán a švagrovia

17:30     +     Pavol, Mária a rodičia

 

S O B O T A – 24.10.2020

07:00            poďakovanie Za 50 r. manželstva a s prosbou o ZBP pre rodinu

17:30     +    

 

N E D E ĽA  – 25.10.2020

07:00     +     František, Veronika, František, Terézia a starí rodičia

08:30     +     Jozef, sestry, švagrovia a rodičia z oboch strán

10:30     +      Ján, Veronika, Gabriel, Irena a Anton

17:30             pro populo