Farské oznamy

 

Desiata nedeľa cez rok

 

Liturgický rok „B"                                                                              9. jún 2024

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad

Utorok         11.06.2024            Sv. Barnabáša, apoštola

Štvrtok        13.06.2024            Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a uč. Cirkvi., spomienka

Nedeľa       16.06.2024            Jedenásta nedeľa cez rok

 

 

V sobotu (15.6.) bude stretnutie členov Tretieho rádu sv. Františka.

 

O aktivitách katolíckej zoznamky na Kalvárii si prečítate na plagáte.