Farské oznamy

Dvadsiata šiesta nedeľa cez rok

Liturgický rok „C"                                                                      25. september 2022

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad

Utorok        27.09.2022          Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

Štvrtok       29.09.2022          Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

Piatok        30.09.2022          Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota       01.10.2022          Sv. Terézie z Lisieux, panny a uč. Cirkvi, spomienka

Nedeľa      02.10.2022          Dvadsiata siedma nedeľa v období cez rok

 

Ďakujeme všetkým, ktorí priniesli dary zeme na kántrové poďakovanie. Tiež našej farskej floristke a ostatným ženám za výzdobu kostola.

 

V piatok (30.9.) o 18.30 bude prvé stretnutie birmovancov.

 

Na budúcu sobotu (1.10.) bude po rannej sv. omši fatimská pobožnosť

 

Budúca nedeľa (2.10.) je prvá v mesiaci. Popoludní bude adorácia a po sv. omšiach prvonedeľná zbierka.