Článok

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
 

 

Liturgický rok „B"                                                                                      9. máj 2021

 

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad

Štvrtok        13.05.2021             Nanebovstúpenie Pána, slávnosť

Piatok          14.05.2021            Sv. Mateja, apoštola, sviatok

Nedeľa        16.05.2021            Siedma veľkonočná nedeľa

 

 

Počas dnešnej, druhej májovej nedele spolu s Pannou Máriou, Matkou matiek, ďakujeme za vzácny dar telesného i duchovného materstva.

 

Úmysly sv. omší na obdobie do konca augusta sa zapisujú v sakristii.

 

Na budúcu nedeľu (16.5.) je zbierka na katolícke masmédiá. Za Vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.

 

Článok

Článok

 

Článok