Článok

 

Dvadsiata deviata nedeľa cez rok

 

Liturgický rok „C"                                                                               20. október 2019

 

O Z N A M Y

 

Táto nedeľa (20.10.) je misijná. Misionárov podporujeme duchovne i hmotne prostredníctvom misijnej zbierky. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

V piatok (25.10.) o 18.15 bude stretnutie birmovancov

 

Predajňa SSV v Centro Nitra vyzýva tam evidovaných členov k prebratiu podielových kníh a zaplateniu členského.

 

O týždeň zo soboty na nedeľu sa mení čas. Ručičky si posunieme o hodinu dozadu.

 

Na budúcu nedeľu (27.10.) o 9.00 bude v Katedrále spomienková sv. omša za kardinála Korca pri 4. výročí úmrtia. Všetci sú srdečne pozvaní.

 

Sviatosť manželstva sa vo farnosti Handlová chystajú prijať Marcel Majšík, syn Jána a Márie r. Morávikovej, narodený a bývajúci v Považskej Bystrici a Zdenka Dobrotková, dcéra Pavla a Zdenky r. Weisserovej, narodená v Handlovej a bývajúca v Nitre. Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

 

Budúca nedeľa (27.10.) je tridsiata v období cez rok.