Článok

 

Nedeľa Krstu Pána

 

Liturgický rok „A"                                                                      12. január 2020

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa

Piatok         17.01.2018     Sv. Antona, opáta, spomienka

Nedeľa       19.01.2018     Druhá nedeľa v období cez rok

 

 

Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie. Stromčeky a betlehem zostávajú v kostole ako dekorácia až do Hromníc.

 

Stretnutie birmovancov bude v piatok (17.1.) o 18.15.

 

V piatok (17.1.) sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme vo svojich modlitbách aj na tento úmysel.

 

Stretnutie členov Tretieho rádu sv. Františka bude na budúcu sobotu (18.1.).