Článok

 

 

 

Nedeľa Krista Kráľa

 

Liturgický rok „A"                                                                    22. november 2020

 

O Z N A M Y

 

 

Liturgický prehľad

Utorok        24.11.2020          Sv. Vietnamských mučeníkov, spomienka

Streda         25.11.2020         Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice

Nedeľa        29.11.2020         Prvá adventná nedeľa

 

 

Od pondelka (16.11.) sa slávia sv. omše pri zachovaní šachovnicového sedenia. Po obsadení označených miest treba zostať vonku.

 

Na budúcu nedeľu sa budú pri sv. omšiach požehnávať adventné vence. Po sv. omšiach bude zbierka na charitu. Za Vaše milodary už vopred Pán Boh zaplať.

 

Tradičná adventná pobožnosť Kto dá prístrešie Svätej rodine spojená s kolovaním putovného obrazu po rodinách sa tento rok z hygienických dôvodov nebude konať.

Článok

 

Článok