Článok

 

Piata pôstna nedeľa

 

 

(29.3.2020)

 

 

OZNAMY

 

Slávime piatu pôstnu nedeľu.

Sväté omše na zapísané úmysly pravidelne každý deň slúžime.

Prvopiatkových chorých kvôli ich bezpečnosti navštevovať nebudeme. Vážne stavy či zomierajúcich prídeme zaopatriť kedykoľvek.

Svätú spoveď vysluhujeme na požiadanie. Spoločné spovedanie z hygienických dôvodov neorganizujeme. Dokonalá ľútosť (teda nie zo strachu pred trestom, ale z lásky k Pánu Bohu) s predsavzatím vyspovedať sa pri najbližšej príležitosti odpúšťa hriechy. Po skončení pandémie bude na svätú spoveď dostatok príležitostí.

Vonkajší areál kostola je každý deň otvorený. Je možné sa individuálne pomodliť pred lurdskou jaskynkou. Celý deň je otvorená aj predsieň kostola na individuálnu návštevu Najsvätejšej Sviatosti. Dodržiavajme pritom všetky hygienické opatrenia.

V predsieni sú k dispozícii aj Katolícke noviny. Peniaze za ne vhoďte do poštovej schránky.

Nakazení koronavírusom, ich rodinní príslušníci i tí, ktorí sa im pomáhajú a modlia sa za nich môžu za obvyklých podmienok získať mimoriadne odpustky.

Z rozhodnutia KBS sa zákaz slávenia verejných bohoslužieb predlžuje do odvolania. 

Aprílové číslo časopisu Rebrík si možno stiahnuť

Odkázaných ľudí, ktorí by potrebovali rúško, možno nahlásiť na adrese erko.chrenovcata/@/gmail.com.

Budúca nedeľa je Kvetná