Článok

Dvadsiata štvrtá nedeľa cez rok

 

Liturgický rok „A"                                                                           17. september 2017

 

O Z N A M Y

 

        Liturgický prehľad týždňa

 

Streda         20.09.2017     Sv. Kórejských mučeníkov, spomienka

Štvrtok        21.07.2017     Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

Piatok         22.09.2017     Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka, spomienka

Sobota        23.09.2017     Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

Nedeľa       24.09.2017     Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

 

       

        V piatok (22.9.) o 15.00 bude v pastoračnej miestnosti na fare prvé eRko stretnutie v tomto školskom roku. Vďaka kvalitnému programu môže dieťa ľudsky i duchovne rásť. Všetky deti sú srdečne pozvané.

       

        Na budúcu nedeľu (24.9.) o 15.30 sa bude konať duchovná obnova pre  členov ružencových bratstiev i všetkých, ktorí sa radi modlievajú sv. ruženec. Program bude tvoriť duchovná prednáška, ktorou nás obohatí vdp. doc. Ľubomír Hlad, rektor UPC v Nitre, zhodnotenie činnosti za uplynulý rok ako i slávnostná modlitba posvätného ruženca.

 

        V spoločnom úsilí o dobro našej Nitrianskej diecézy, Nitriansky dekanát vyhlasuje počas nasledujúcich dvoch týždňov duchovnú aktivitu na podporu nášho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka. Týmto úsilím chceme prejaviť svoju spolupatričnosť na budovaní spoločného duchovného dobra. Svoje osobné aktivity (modlitby, adorácie, skutky milosrdenstva ...) môžete zaznamenať na priložený formulár, z ktorého potom vytvoríme duchovnú kyticu.

 

        Univerzitné pastoračné centrum v Nitre oznamuje, že od tejto nedele (17.9.) začína svoju činnosť. 

Článok