Článok

 

Dvadsiata deviata nedeľa cez rok

 

 

Liturgický rok „A"                                                                        18. október 2020

 

 

O Z N A M Y

 

 

Slávime misijnú nedeľu, počas ktorej osobitne myslíme na šírenie evanjelia. Zbierka na misie sa tento rok koná elektronicky na stránke www.misijnediela.sk. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

 

Aktuálne obmedzenia dovoľujú pri sv. omši len 6 účastníkov. Okrem kňaza, kostolníčky a miništranta sa teda môžu zúčastniť ešte traja ľudia z rodiny, za člena ktorej sa práve slúži sv. omša. Treba sa však aspoň 2 dni vopred ohlásiť na telefónnom čísle 037 733 26 83. Sväté omše sa slúžia za zatvorenými dverami v tradičných časoch, pričom veriacich prosíme, aby sa počas slávenia nezdržovali vo vonkajšom areáli, ktorý i tak nie je ozvučený.

 

Predsieň kostola je v priebehu dňa otvorená na modlitbu. K sv. spovedi i sv. prijímaniu možno pristúpiť každý deň (od pondelka do nedele) od 16.00 do 17.00 na fare. Sväté prijímanie sa nerozdáva spoločne, ale individuálne, aby sa zabránilo hromadeniu ľudí. 

 

Kalendár Rodiny Nepoškvrnenej si môžete vyzdvihnúť u p. Bebjakovej.

 

Budúca nedeľa je 30. v období cez rok.

Článok

Od 15.10. sa sväté omše môžu sláviť s maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza a asistencie. Radi by sme umožnili účasť aspoň niekomu z rodiny, za člena ktorej sa sv. omša práve slúži. Treba však, aby dotyčná rodina ohlásila na telefónne číslo 733 26 83 počet účastníkov z rodiny (maximálne traja) a to aspoň 2 dni vopred. 

 

Sväté omše sa budú slúžiť v uzavretom kostole v tradičných časoch (pracovný deň 7.00 a 17.30, nedeľa 7.00, 8.30, 10.30 a 17.30). Svätú omšu o 10.30 budeme prenášať cez internet. Prosíme veriacich, aby sa v čase slúženia nezhromažďovali vo vonkajšom areáli, ktorý i tak nebude ozvučený. 

 

Pristúpiť k sv. spovedi a sv. prijímaniu je možné každý deň (od pondelka do nedele) od 16.00 do 17.00 na fare. Sväté prijímanie sa nerozdáva spoločne, ale len individuálne, aby sa zabránilo hromadeniu ľudí.