Článok

Siedma veľkonočná nedeľa

 

Liturgický rok „A"                                                                              24. máj 2020

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa

 

Utorok        26.05.2020     Sv. Filipa Neriho, kňaza

Nedeľa       31.05.2020     Zoslanie Ducha Svätého

 

 

Túto nedeľu nedeľu (24.5.) sa koná zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh zaplať.

 

Úmysly sv. omší na obdobie máj – august sa už zapisujú v sakristii po sv. omšiach.

 

Sviatosť birmovania bola preložená na 13.9.2020. Dátum najbližšieho stretnutia (25.6.) nájdu birmovanci na farskej stránke.

 

Zvonček nekoluje; za Váš milodar v pokladničke Vám ďakujeme.

 

Polícia vyzýva zvlášť seniorov k veľkej opatrnosti. Vyskytujú sa podvodníci, ktorí o.i. aj v súvislosti s koronavírusom sa snažia vylákať od ľudí peniaze, prípadne vniknúť do ich domácnosti. Prosíme, upozornite na to svojich blízkych.

 

Článok

S radosťou Vám oznamujeme, že od stredy (6.5.) sa slúžia sv. omše v riadnom poriadku: v týždni o 7.00 a 17.30, v nedeľu o 7.00, 8.30, 10.30 a 17.30. Spovedáme pol hodinu pred sv. omšou. Vstup je možný zdravým ľuďom s rúškom, pričom je potrebné zachovať 2-metrové rozostupy tak pri sedení ako aj pri sv. prijímaní. Sv. prijímanie sa rozdáva na rukuTesne pred pristúpením ku kňazovi si treba sňať rúško, Sviatosť oltárnu ihneď prijať a neodchádzať s ňou do lavice. Vďaka za disciplinované rešpektovanie obmedzení.

V nedeľuprvé dve sv. omše určené zvlášť dôchodcom, kým druhé dve mladším ročníkom. Predpísanými rozostupmi sa počet ľudí, ktorí sa vmestia do kostola, výrazne zníži. Po zaplnení označených miest, vstup nebude možný. Je možné zostať vonku, no tiež pri dodržaní 2-metrových rozostupov. 

Pripomíname, že v tomto prechodnom období účasť na sv. omši nie je ešte záväzná. Prosíme preto veriacich, aby kvôli aktuálnym prekážkam čím viacerí odložili svoju návštevu sv. omše na čas, keď to bude bez obmedzení, o čo sa spoločne modlíme. Chceme sa vyhnúť situácii, keď by (zvlášť starší) človek s námahou prišiel do kostola, no napokon by sa aj tak nedostal dovnútra.