Článok

 

 

Trinásta nedeľa cez rok

Liturgický rok „A"                                                                              28. jún 2020

 

O Z N A M Y

 

 

Liturgický prehľad týždňa

 

Pondelok    28.06.2020     Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť

Štvrtok        02.07.2020     Návšteva Panny Márie, sviatok

Piatok         03.07.2020     Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

Nedeľa       05.07.2020     Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov

 

Slávnosť sv. Petra a Pavla (29.6.) je prikázaný sviatok. Sv. omše budú o 7.00 a 17.30. Tradičná zbierka Halier sv. Petra sa prekladá na 4. október.

 

V nasledujúcom prvopiatkovom týždni spovedáme ráno pol hodinu a večer hodinu pred sv. omšami; v štvrtok a piatok od 15.00. Chorých navštívime v štvrtok dopoludnia.

 

Počas prázdnin sa večerná sv. omša v nedeľu neslávi. Sv. omša o 10.30 tiež nie je detská. Úradné hodiny sú len po sv. omšiach v pracovné dni.

 

Na budúcu sobotu (4.7.) bude po rannej sv. omši fatimská pobožnosť.

 

Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Po sv. omšiach bude prvonedeľná zbierka. Keďže z príležitosti sv. Cyrila a Metoda bude o 10.00 eucharistické slávenie na námestí, sv. omša o 10.30 u nás nebude. Sv. omše teda budú o 7.00 a 8.30

 

Deti, ktoré majú záujem o púť (11.7.) nech sa prihlásia u Hanky Báneszovej alebo na adrese erko.chrenovcata@gmail.com.

 

 

Článok

Vstup do kostola je možný len zdravým ľuďom s rúškom. Od 10.6. je šachovnicové sedenie len odporúčané. Od 17.6. je zrušený dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatokSv. prijímanie sa rozdáva na rukuTesne pred pristúpením ku kňazovi si treba sňať rúško, Sviatosť oltárnu ihneď prijať a neodchádzať s ňou do lavice. Vďaka za disciplinované rešpektovanie obmedzení.