Článok

Trinásta cezročná nedeľa

 

 

Liturgický rok „C"                                                                                26. jún 2016

 

 

 

O Z N A M Y

 

 

Liturgický prehľad týždňa

 

Utorok        28.06.2016     Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

Streda        29.06.2016     Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť

Sobota       02.07.2016     Návšteva Panny Márie, sviatok

Nedeľa      03.07.2016     Štrnásta nedeľa v cezročnom období     

       

        

        Túto nedeľu sa koná zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca ľudovo nazývaná Halier svätého Petra. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

        V pondelok (27.6.) bude večernú sv. omšu slúžiť novokňaz Samuel Sojčák, ktorý v uplynulom školskom roku slúžil v našej farnosti ako diakon. Na záver sv. omše nám udelí novokňazské požehnanie. 

       

        V nasledujúcom prvopiatkovom týždni spovedáme ráno pol hodinu a večer hodinu pred sv. omšami;  v štvrtok a piatok od15.00Chorých navštívime v štvrtok dopoludnia.

 

        Na budúcu sobotu bude po rannej sv. omši fatimská pobožnosť.

 

        Budúca nedeľa je prvá v mesiaci júl. Po sv. omšiach bude prvonedeľná zbierka.

 

        Blíži sa koniec školského roka, čo je zvlásť pre žiakov, študentov a vyučujúcich príležitosťou na poďakovanie Pánu Bohu za všetky udelené dary.

 

        Tak ako bolo zvykom, počas letných prázdnin, čiže od budúcej nedele sa večerná sv. omša v našom chráme nebude sláviť.  Dopoludňajšie sv. omše budú v tradičnom čase: 7.008.3010.30

 

Článok

Prehľad svätých omší v aktuálnom týždni, od nedele do nedele

 

 

Článok