Článok

tridsiata cezročná nedeľa

 

Liturgický rok „C"                                                                               23. október 2016

 

O Z N A M Y

 

 

 

Liturgický prehľad týždňa

 

Piatok         28.10.2016     Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

Nedeľa       30.10.2016     Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

 

Dnešná nedeľa je misijná. Vo svojich modlitbách chceme osobitne pamätať na tento úmysel. Po sv. omšiach bude zbierka na misie. Za Vaše milodary vopred úprimné Pán Boh zaplať.

 

V nedeľu o 15.00 sme poslednýkrát v sezóne pozvaní k sestrám Apoštolátu sv. Františka na modlitbu posvätného ruženca.

 

Keďže mnohí veriaci s obľubou pristupujú k sviatosti zmierenia pred slávnosťou Všetkých svätých, aby mohli získať odpustky pre duše v očistci, posúvame prvopiatkové spovedanie o týždeň skôr. V tomto týždni budeme spovedať ráno pol hodinu a večer hodinu pred sv. omšamiv štvrtok a piatok od 15.00. V riadnom prvopiatkovom týždni už budeme spovedať len pol hodinu pred sv. omšami.Chorých však navštívime nie v tomto, ale až v prvopiatkovom týždni.

 

Na budúcu nedeľu (30.10.) o 15.00 bude duchovná obnova pre členov ružencových bratstiev i všeobecne všetkých, čo sa radi modlievajú posvätný ruženec. Bude ju viesť p. Bruno Donoval, OP.

 

Pán biskup Viliam Judák bude z príležitosti jednoročného výročia smrti pána kardinála Korca v pondelok (24.10.) o 17.00 slúžiť v katedrále zádušnú sv. omšu, po ktorej bude nasledovať pobožnosť pri kardinálovom hrobe.

 

Článok

Článok

Prehľad svätých omší v aktuálnom týždni, od nedele do nedele

 

 

Článok