Článok

Siedma veľkonočná nedeľa

 

Liturgický rok „A"                                                                          28. máj 2017

 

O Z N A M Y

 

        Liturgický prehľad týždňa

 

Štvrtok       01.06.2017     Sv. Justína, mučeníka, spomienka

Sobota        03.06.2017     Sv. Karola Lwangu a spol., mučeníkov, spomienka

Nedeľa       04.06.2017     Zoslanie Ducha Svätého (Turíce)           

 

 

Túto nedeľu sa koná zbierka na katolícke masmédiá. Za Vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.

 

V nasledujúcom prvopiatkovom týždni spovedáme ráno polhodinu a večer hodinu pred sv. omšami; v štvrtok a v piatok od 15.00.Chorých navštívime vo štvrtok dopoludnia.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude fatimská pobožnosť.

 

Budúca nedeľa je prvá v mesiaci jún. Popoludní bude adorácia a po sv. omšiach prvonedeľná zbierka. Večerná sv.omša bude spojená s vešperami.

 

Na budúcu nedeľu bude v Katedrále o 9.00 sv. omša, ktorú bude slúžiť pán biskup. Po nej nasleduje celodenná adorácia, ktorá sa ukončí o 16.30 ružencom, eucharistickým požehnaním a slávnostnými vešperami. Všetci sme pozvaní.

 

Budúcou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie.

 

Článok

 

Článok

Prehľad svätých omší v aktuálnom týždni, od nedele do nedele

 

 

Článok