Web Content Display

 

 

Devätnásta nedeľa cez rok

Liturgický rok „A"                                                                                      9. august 2020

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa

 

Pondelok    10.08.2020     Sv. Vavrinca, diakona, sviatok

Utorok        11.08.2020     Sv. Kláry, panny, spomienka

Piatok         14.08.2020     Sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka

Sobota        15.08.2020     Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť

Nedeľa       16.08.2020     Dvadsiata nedeľa v období rok

 

 

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie (15.8.) je prikázaným sviatkom. Sv. omše budú o 7.00 a 17.30; prípadne sa možno zúčastniť jednej z množstva svätých omší na Kalvárii.

 

O týždeň bude tradičná púť k Matke Božej na Kalvárii. Program je na nástenke. Aby sa veriaci z celej Nitry mali možnosť zúčastniť na sv. omši, ktorú bude o 10.00  celebrovať náš pán biskup Viliam Judák, sv. omša o 10.30 sa v našom kostole nebude sláviť, teda na budúcu nedeľu budú sv. omše len o 7.00 a 8.30.

 

Sviatosť manželstva sa chystajú prijať Oliver Vilina, syn Pavla a Aleny r. Mládekovej, bývajúci v Nitre a Monika Mathiová, dcéra Stanislava a Ivety r. Marušákovej, bývajúca v Malom Šariši. Kto by vedel o nejakej prekážke, nech ju ohlási na farskom úrade.       

 

 

Web Content Display

Vstup do kostola je možný len zdravým ľuďom s rúškom. Od 10.6. je šachovnicové sedenie len odporúčané. Od 17.6. je zrušený dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatokSv. prijímanie sa rozdáva na rukuTesne pred pristúpením ku kňazovi si treba sňať rúško, Sviatosť oltárnu ihneď prijať a neodchádzať s ňou do lavice. Vďaka za disciplinované rešpektovanie obmedzení.