Web Content Display

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í

 

U T O R O K – 27.09.2022

07:00     +    Vladimír, Mária, rodičia a starí rodičia

17:30     +    Valéria, Zdenko a Jozef

 

S T R E D A – 28.09.2022

07:00      +    Štefan, Valéria, súrodenci a rodičia z oboch strán

17:30      +   

 

Š T V R T O K – 29.09.2022

07:00      +   Libuše a Vladimír

17:30           poďakovanie za 70 r.ž. a 50 r. manželstva a B.p. pre rodinu

 

P I A T O K – 30.09.2022

07:00     +    Ladislav, rodičia a starí rodičia

17:30     +    Jana, Emília, Ivan a Ľudmila

           

S O B O T A – 01.10.2022

07:00         poďakovanie Márie za 80 r. života a zBp pre celú rodinu

17:30      +   

N E D E Ľ A  – 02.10.2022

07:00           za dar viery, Božiu bázeň, pokoj a zdravie pre Milotku

08:30     +    Anna a Štefan

10:30     +    Helena, Mikuláš, Helena, Tibor, Mária, Imrich, Mária a Rudolf

17:30          pro populo