Web Content Display

Sviatosť manželstva mienia prijať:

 

Kto by vedel o nejakých cirkevnoprávnych prekážkach, nech to oznámi na Farskom úrade.