Blogy

« Späť

Stanovisko biskupov k súčasnej situácii Katolíckej cirkvi na Slovensku

Bratislava 18. decembra (TK KBS) Katolícka cirkev na Slovensku prežíva v posledom období bolestnú situáciu. Srdcia mnohých sú rozrušené a naplnené neistotou. Preto my, biskupi, členovia KBS, vedení túžbou naplniť poslanie duchovných otcov, zodpovedných za jednotu Cirkvi, obraciame sa na všetkých veriacich s týmto stanoviskom:

Stanovisko biskupov k súčasnej situácii Katolíckej cirkvi na Slovensku
18. 12. 2012 15:31

Bratislava 18. decembra (TK KBS) Katolícka cirkev na Slovensku prežíva v posledom období bolestnú situáciu. Srdcia mnohých sú rozrušené a naplnené neistotou. Preto my, biskupi, členovia KBS, vedení túžbou naplniť poslanie duchovných otcov, zodpovedných za jednotu Cirkvi, obraciame sa na všetkých veriacich s týmto stanoviskom:

So všetkou vážnosťou opätovne zdôrazňujeme, že plne rešpektujeme a prijímame rozhodnutie o odvolaní Mons. Róberta Bezáka. Svätý Otec urobil toto rozhodnutie osobne, po dôkladnom zvážení a potom, čo Mons. Bezák odmietol prijať jeho výzvu, aby sa vzdal úradu trnavského arcibiskupa, čím porušil prísahu vernosti a poslušnosti voči nemu. 

Okrem iného sa na verejnosti objavila pochybnosť o postoji slovenských biskupov k zachovávaniu zákonov SR pri spravovaní majetku. Chceme vás uistiť, že plne rešpektujeme zákony SR a preto dbáme o riadne spravovanie majetkov Cirkvi. Stále sme boli a v prípade potreby sme ochotní poskytnúť kompetentným orgánom súčinnosť pri objasnení hospodárenia ktorejkoľvek cirkevnej právnickej osoby. 

Sme vďační za podporu všetkým veriacim, ktorí nám vyjadrujú svoju dôveru.
Pozývame aj ostatných, aby prijali rozhodnutie Svätého Otca. Modlime sa za Svätého Otca, za Cirkev na Slovensku a spoločne doprevádzajme modlitbou aj Mons. Róberta Bezáka. 

O pár dní budeme sláviť vianočné sviatky. Boh k nám prichádza, stal sa človekom a narodil sa v Betleheme, aby nám týmto jedinečným spôsobom vyjadril svoju blízkosť a poskytol záchranu z biedy našich hriechov. Dúfame, že s Božou pomocou budeme vedieť upriamiť pozornosť na jeho lásku a mať z nej opravdivú hlbokú radosť a pokoj. 

Biskupi Slovenska, členovia KBS

Bratislava 18.12.2012
Zdroj: TK KBS

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Toto isé už na MK zavesil Ján Bancík, Neviem ci je potebné duplikovať oficialne info z TKKBS.. uvedomelí kresťania majú TKKBS ako domovskú stránku. emoticon emoticon
Odoslané 20.12.2012 0:25.
Je to viac než potrebné emoticon
I tak je toho chaosu a znechutenia a otáznikov v ľudských srdciach až až..
Modlime sa za arcibiskupa Róberta aby vedel prijať Božiu vôľu cez svojich predstavených...
Odoslané 20.12.2012 7:39 ako reakcia na Štefan Hrbček.
Dovoľte mi, prosím, aby som sem pridal článok uverejnený na SME.sk, ktorého autor pôsobí na Pontificia Universita San Tommaso d'Aquino Roma.

http://komentare.sme.sk/c/6643854/bezak-poslusny-a-verny.html

Kladiem si otázky otázku: Kto kedy vyslovil klauzulu, že slovo biskupa je zaručená Božia vôľa?

(Uvediem len taký príklad z trochu iného súdka: Školský kaplán v jednom slovenskom meste sa so svojimi žiakmi modlieval aj vkladaním rúk. No a žiaci dostávali od Ducha charizmy. Biskupovi sa to nepozdávalo, tak kaplánovi zakázal modliť sa vkladaním rúk. Tak kaplán poslúchol, ale charizmy prichádzali aj bez toho. Kde teda bola Božia vôľa?)
Odoslané 20.12.2012 10:02.
Čítal som ten článok, nebudem polemizovať o autorovi, pretože ho nepoznám a neviem, čo presne znm. "pôsobí" na PUSTAR...
To môže znm., že je študent alebo prednášajúci, doktorand či je tam iba na krátkej návšteve...
Stanovisko KBS o "neposlušnosti" Mons. Bezáka voči Sv. Otcovi nie je striktne iuridické ako to konštatuje autor článku a interpretuje ho ako iuridicky nesprávne. Vo vyhlásení KBS ide skôr o "neposlušnosť" v zmysle hierarchického usporiadania Cirkvi, kde bez trvale prejavenej dôvery vyššieho predstaveného nie je možné zastávať úrad nižšie postaveného...
Tá "neposlušnosť" Mons. Bezáka sa prejavila tým, že neprijal žiadosť Sv. Otca o odstúpenie z úradu... Bola mu prejavená nedôvera, mal dobrovoľne odstúpiť. Nech bol dôvod akýkoľvek. Na úrad či službu biskupa nemá nikto právny nárok.
A už 2 tisícročia platí v Cirkvi pravidlo: Roma locuta, causa finita. - Rím rozhodol, kauza je ukončená.

Ad "slovo biskupa je zaručená Božia vôľa?" - takúto klauzulu nikto nikde nepovedal... Nejako to tu nepatrí.
Na druhej strane sme viazaní poslušnosťou vo viere biskupovi, pretože je pastier diecézy. Biskup má povinnosť a poslanie učiť v oblasti viery a mravov v súlade a v spojení s hlavou Cirkvi - pápežom - a vtedy učí neomylne.
V zmysle hierarchickom biskup má plné právo povoliť či zakázať kaplánovi akékoľvek náboženské úkony vôbec.
A vkladanie rúk je už dosť odvážne samo o sebe.... O charizmách, ktoré "dostávali" študenti, o tom pomlčím radšej emoticon
Odoslané 20.12.2012 10:24 ako reakcia na tomáš nemec.
Tak mi Peter, povedzte, prečo to Svätý Otec neurobil príkazom, pokiaľ "žiadosť" v sebe nenesie prvok slobodného rozhodnutia?
Odoslané 20.12.2012 10:28 ako reakcia na Peter Korenciak.
Ja nie som Svätý Otec a nebudem komentovať jeho postup...

On je pre mňa najvyššia autorita tu na zemi pretože je námestník Ježiša Krista a Hlava Cirkvi. Nie je potrebné komentovať a skúmať postup pápeža v akejkoľvek disciplinárnej veci. Je potrebné skôr s pokorou prijať jeho rozhodnutie...

To je oveľa ťažšie ako strieľať patróny v bulvárnych plátkoch...
Odoslané 20.12.2012 10:35 ako reakcia na tomáš nemec.
Odoslané 20.12.2012 10:44 ako reakcia na Peter Korenciak.
Zdá sa mi neprimerané a až nezdravé koľko sa v týchto dňoch oháňa autoritou sv. otca. Aj tam kde to nie je potrebné. Myslím si, že keby vedel o tom čo sa tu deje asi by nám všetkým mal čo povedať. Jednej i druhej strane.

Čo sa týka autora článku Bezák: poslušný a verný p. Petra Ivaneckého. Ono je to najjednoduchšie spochybniť jeho prítomnosť na uvedenej univerzite. no určite nieje na návšteve. A cením si na ňom niekoľko veci. 1 - zareagoval veľmi promtne. V jeden deň vyšlo vyjadrenie biskupov a ešte v ten deň bol na svete jeho článok. Druhá vec je samotný text článku jednoduchý, vecný vidno že do veci vidí viac ako ktokoľvek iný. A nakoniec obdivujem jeho odvahu. Tú ktorá chýba mnohým zvlášť kňazom zastať sa pravdy. A viem, že mnohí majú iný názor ako je ten oficiálny, ale boja sa následkov. Darmo strach zväzuje. Kde to žijeme?
Odoslané 21.12.2012 9:01 ako reakcia na Peter Korenciak.
Ďakujem pán Greš.

Nerozumiem, prečo "jednota a poslušnosť" sú nadradené pravde.

To keď zapájam rozum, a neprijímam všetko pasívne, som zlý kresťan? A ak som zlý kresťan podľa tejto pokryvenej optiky, som hneď aj neposlušný Boží syn?
Odoslané 21.12.2012 9:11 ako reakcia na Jozef Greš.
Tomáš ja som o nadradenosti jednote a poslušnosti nepísal a ani o tom čo spomínate v nasledujúcej vete. No krátko k tomu vyjadrím.
O tej nadradenosti jednoty a poslušnosti by bolo vhodné sa spýtať iných, tých čo to vyžadujú. Niekedy je dobré pre jednotu v poslušnosti byť ticho. No niekedy, keď sa deje očividná krivda je potrebné sa ozvať. Cirkev to robí. Má byť a aj je hlasom utláčaných. No keď sa jedná o ňu, o vnútorné záležitosti tu asi platia iné pravidlá. Len sa bojím, že potom ten hlas navonok stráca na sile.

K dvom posledným vetám.Nechcem to rozoberať, pretože o tom sa dá písať habadej, ale zapájať rozum a neprijímať veci pasívne to neznamená byť zlým kresťanom. Zapájať rozum a byť aktívnym, teda aj oponovať to neznamená byť neposlušným synom. Pravda ak sa to deje s dobrým úmyslom.
Odoslané 21.12.2012 9:48 ako reakcia na tomáš nemec.
Nehovorím, že ste o tom písali, len mi to tak prírodzene z celej veci vyplynulo, tak som sa spýtal.

Ale vďaka za Váš názor.
Odoslané 21.12.2012 10:27 ako reakcia na Jozef Greš.
Pán Greš, pozdravujem Vás a vďaka za Váš názor.
Pripomínať autoritu Sv. Otca, teda "oháňať sa", ako ste napísali, je v dnešnej sekulárnej dobre viac než potrebné, aby si aj a hlavne veriaci človek uvedomil, že kto počúva Petra a jeho nástupcov, počúva samotného Krista, v zmysle Ježišových slov: "Kto Vás počúva, mňa počúva."
Keďže sa bolestná situácia týka arcibiskupa Bezáka a Sv. Otca Benedikta XVI., koho autoritou sa má teda argumentovať v danej veci?
Čo sa týka autora článku, ja som ho nijako nespochybnil, pretože ho nepoznám a to som aj vyjadril. Pomenovanie "pôsobí" sa dá skutočne interpretovať rôzne...
Aj oblasť práva ako takého je iste veľmi široká na diskusiu, a preto som napísal, že stanovisko KBS nie je striktne iuridické, v zmysle iudikatúry či súdnej sentencie, ale pastoračné s ohľadom na veriaci ľud a jeho usmernenie. Pritom nijako nespochybňujem právny výklad daného autora. No pokiaľ ide o dôveryhodnosť KBS a pána Ivaneckého, pre mňa je a bude vždy dôveryhodnejšia KBS ako akýkoľvek autor ako osoba...
A to najdôležitejšie: Ak viete, že"mnohí kňazi majú iný názor ako ten oficiálny", adresujte im to priamo a osobne, nie takto všeobecne. Ja si naopak nemyslím, že odvaha zastať sa pravdy chýba zvlášť mnohým kňazom. Nemám problém x krát povedať môj postoj. A nakoniec: kto počúva a zachováva učenie Cirkvi, ide po správnej ceste do večnosti. Ak nazývate učenie Cirkvi "to oficiálne", tak sa k nemu s hrdosťou hlásim. V ňom mám totiž istotu pravdy a správnej cesty...
A ja žijem na Slovensku, v Nitre... emoticon
Odoslané 21.12.2012 11:46 ako reakcia na Jozef Greš.
Odoslané 21.12.2012 16:19 ako reakcia na Štefan Hrbček.
Nechcem hovoriť za pána Greša, ale jeho slová som pochopil tak, že oháňať sa autoritou pápeža bez toho, aby on vôbec vedel, aké vyjadrenia sa jeho autoritou podpisujú. Podľa mňa je veeeľmi nesprávne sa tým oháňať, pokiaľ svätý Otec netuší o čom sa tu bavíme. Odvolal Mons. Bezáka a tam jeho info končí. Teda myslím si. Žiadna správa tomu nenaznačuje.

No a čo sa týka výkladu - keby aj ten človek nebol z Rímskej univerzity, budiš, ale nevysvetlil nám práve niektoré § z KKC? Je snáď kánonické právo viacnásobne vysvetliteľné? Alebo porušenie žiadosti je okamžite porušenie prísahy. Peter vysvetlite mi to, prosím. Veď nie je v slove žiadosť hneď pridaná možnosť nevyhoveniu žiadosti? Preto je to žiadosť, nie nariadenie.

Škoda viete čo je? Že sa Benedikt XVI nevenuje tejto veci osobne.

Chcel by som Vás poprosiť - ak máte možnosti, dajte zanalyzovať predmetný článok, a povedzte, prečo je výklad KKC v tejto veci nesprávny.

Ďakujem
Odoslané 21.12.2012 21:47 ako reakcia na Peter Korenciak.
Tomáš, naozaj nie je vhodné a správne hovoriť za niekoho iného...
Upozorňujem, že si pletiete CIC s KKC...

Sv. Otec, pp. Benedikt XVI., má naozaj dôležitejšie veci na práci, ako sa venovať osobne nekonečnému vysvetľovaniu príčin odvolania akéhokoľvek arcibiskupa...
Nechápem, čomu sa tu donekonečna venujeme...

Pápež ako hlava Cirkvi má nespochybniteľné a absolútne právo menovať i odvolať hocktorého biskupa. Tak ako mal právo menovať dovtedy neznámeho provinciála rehole redemptoristov o. Bezáka za biskupa a následne ho zároveň povýšiť za arcibiskupa, mal rovnako aj nespochybniteľné a absolútne právo ho odvolať...
Kto sa pýtal pri menovaní, že prečo práve on? Prečo neznámy o. Bezák? Bola to pápežova kompetencia, ktorú nikto nespochybňoval... No keď pápež rozhodol ináč, po uvážení a osobnej modlitbe, ako sám napísal, už spochybňujeme, kritizujeme, vymýšľame, pochybujeme, komentujeme...
Kam to celé vedie? Kam vedie spochybňovanie Petra a jeho vedenia Cirkvi?
Iba k odlúčeniu, ku schizme, k apostázii, k heréze, k protestantizmu, k ochudobňovaniu Cirkvi, k vlastnej strate viery...


K tomu už naozaj niet čo dodať...
Odoslané 22.12.2012 0:06 ako reakcia na tomáš nemec.
Tomáš, naozaj nie je vhodné a správne hovoriť za niekoho iného...
Upozorňujem, že si pletiete CIC s KKC...

Sv. Otec, pp. Benedikt XVI., má naozaj dôležitejšie veci na práci, ako sa venovať osobne nekonečnému vysvetľovaniu príčin odvolania akéhokoľvek arcibiskupa...
Nechápem, čomu sa tu donekonečna venujeme...

Pápež ako hlava Cirkvi má nespochybniteľné a absolútne právo menovať i odvolať hocktorého biskupa. Tak ako mal právo menovať dovtedy neznámeho provinciála rehole redemptoristov o. Bezáka za biskupa a následne ho zároveň povýšiť za arcibiskupa, mal rovnako aj nespochybniteľné a absolútne právo ho odvolať...
Kto sa pýtal pri menovaní, že prečo práve on? Prečo neznámy o. Bezák? Bola to pápežova kompetencia, ktorú nikto nespochybňoval... No keď pápež rozhodol ináč, po uvážení a osobnej modlitbe, ako sám napísal, už spochybňujeme, kritizujeme, vymýšľame, pochybujeme, komentujeme...
Kam to celé vedie? Kam vedie spochybňovanie Petra a jeho vedenia Cirkvi?
Iba k odlúčeniu, ku schizme, k apostázii, k heréze, k protestantizmu, k ochudobňovaniu Cirkvi, k vlastnej strate viery...


K tomu už naozaj niet čo dodať...
Odoslané 22.12.2012 0:08 ako reakcia na tomáš nemec.
Peter, ďakujem za vetu "Tomáš, naozaj nie je vhodné a správne hovoriť za niekoho iného..." pretože na toto som chcel upozorniť pri našom KBS.

Ja mám pocit, že KBS hovorí práve sa svätého Otca a v tomto istom duchu sa oháňa jeho autoritou hovorí za neho.

Dobre teda, nespochybňujme odvolanie. Už je odvolaný, neodstane sa to. Ale ostaňme tu na Slovensku.

"Svätý Otec" sa do tejto debaty dostal tak, že naše KBS tvrdí, že Bezák niečo porušil. Ja priamo neútočím na sv.Otca ale na KBS, teda aby to bolo jasno.

Akurát som si spomenula na takú jednu vec - keď sa hovorí o chybách Cirkvi, tak je známa argumentácia typu "veď Cirkev je predsa zložená z rovnako hriešnych ľudí" ako tí, žijúci mimo nej. Keď sa však jedná o rozhodnutia v jej vnútri, tak sa tvárime, ako keby ich slovo bolo sväté, ako keby sme zabudli, že roky ukázali rôzne pochybenia cirkevných hodnostárov, ktoré neskôr vyšli na povrch.

Nechcem povedať, že aj v tomto prípade to tak je, či bude. Ja dookola poukazujem na ne/možnosť chyby v slove, rozhodnutí či interpretácií ľudí, ktorí sú rovnako hriešni a omylní ako ja, či Vy, či ktokoľvek iný. Ľudia v Cirkvi by sa mali naučiť, že aj kňaz či biskup, či iná osoba v hierarchií smie urobiť chybu. Alebo sa mýlim?
Odoslané 22.12.2012 18:15 ako reakcia na Peter Korenciak.
Tomáš! KBS je jediná kompetentná hovoriť za Svätého Otca a v mene Svätého Otca! Začínam mať pocit, že ste si azda pomýlili fórum?
"Ja priamo neútočím na sv.Otca ale na KBS, teda aby to bolo jasno."
???
Ak "útočíte" na KBS, tak potom už nie je o čom...
To už ste na veľmi naklonenej hrane..
Mám nápad. Napíšte priamo na KBS, to bude asi najlepšie emoticon
P.S.: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/konferencia-biskupov-slovenska
Odoslané 23.12.2012 22:34 ako reakcia na tomáš nemec.
Odoslané 23.12.2012 22:38 ako reakcia na tomáš nemec.
Ó drahý Peter, ba veru nie, nepomýlil som sa. Konečne nachádzam priestor, kde môžem slobodne prejaviť svoj názor. Som tu so svojim skutočným menom, takže žiadna anonymita, takže v každom prípade si za svojim názorom stojím.

Ja som si musel sadnúť, drahý Peter. Všetky moje rozpravy sa točia okolo tohto: "Vy mi akože chcete povedať, že v Cirkvi to funguje tak, že naša KBS (alebo konferencia biskupov ktorejkoľvek krajiny) môže hovoriť v mene svätého Otca bez toho, aby samotný svätý Otec vedel, O ČOM je reč, a ŽE VOBEC v jeho mene niekto vystupuje vo veci, o ktorej on vôbec nevie? A moje "Ja priamo neútočím na sv.Otca ale na KBS, teda aby to bolo jasno." bolo upriamené práve na to, že nejaká inštitúcia (teda v tomto prípade naša KBS) si dovolila povedať niečo v mene niekoho, kto o danej reči vôbec nevie.
Teda vedel som, že naša Cirkev je hierarchická, ale že v nej vládnu takéto "vymoženosti" či pravidlá, to je mi veru novinka.

Ja teraz vôbec neviem, či sa mám niekomu ospravedlniť za to, že som od rodičov nezdedil vieru spôsobom - drž hubu a krok. Až príliš mnohokrát som prijal niečí názor, a napokon som bol sám sebe hlupák, lebo som nehľadal pravdu. Dneska hľadám pravdu, pýtam sa, spochybňujem, nedôverujem, lebo je príliš mnoho hlasov, ktoré kričia "poslúchaj".

Čo sa týka kontaktu na KBS, nebojte sa, využijem ho, ďakujem.

Vivat sloboda, jednota, poslušnosť... no moment, ide to dokopy?
Odoslané 26.12.2012 23:01 ako reakcia na Peter Korenciak.
Ukazujem 1 - 20 z 50 výsledkov.
z 3

Článok