Отображение сетевого контента

 

Narodenie sv. Jána Krstiteľa

 

Liturgický rok „B"                                                                                          24. jún 2018

 

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa

 

Štvrtok        28.06.2018     Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

Piatok         29.06.2018     Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť

Nedeľa       01.07.2018     13. nedeľa v období cez rok

 

       

        Večernú sv. omšu dnes slúži vdp. Peter Bako, ktorý v našej farnosti slúžil ako diakon. Udelí nám svoje novokňazské požehnanie.

 

        Túto nedeľu (24.6.) sa koná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, ľudovo nazývaná Halier sv. Petra. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

        Slávnosť sv. Petra a Pavla je prikázaným sviatkom. Sv. omše budú o 7.00 a 17.30. Okrem toho bude aj sv. omša v areáli cirkevnej školy o 8.30 cca. Piatok, na ktorý slávnosť pripadá, nie je dňom pokánia.

 

        Z príležitosti 20. výročia založenia farnosti Nitra-Chrenová sa v nasledujúcom týždni bude konať duchovná obnova, počas ktorej sa nám pri večerných sv. omšiach postupne prihovoria bývalí správcovia farnosti. Navštívia nás teda títo dôstojní páni: Jozef Varhaník (pondelok), Peter Holbička (utorok), Vladimír Paulíni (streda), Peter Štálnik (štvrtok) a Peter Korenčiak (sobota). Duchovná obnova vyvrcholí 1. júla (nedeľa) sv. omšou o 10.30, ktorú bude sláviť pán generálny vikár Mons. Peter Brodek. Počas nej sa do oltára vložia relikvie sv. Martina, Františka a Dominika. Srdečne pozývame k účasti.

 

        Budúca nedeľa je prvá júlová; po sv. omšiach bude prvonedeľná zbierka. Od budúcej nedele prechádzame do prázdninového režimu, kedy sa večerná sv. omša v nedeľu neslávi a nebýva ani prvonedeľná adorácia. 

 

        Na stolíkoch je k dispozícii letné číslo nášho farského informačníka Chrenovské zvesti. Z príležitosti jubilea farnosti vyšla publikácia od Martina Bošanského Tormoš v kánonických vizitáciách, ktorú si môžete kúpiť za 1.50 €.

Narodenie sv. Jána Krstiteľa

 

Liturgický rok „B"                                                                                          24. jún 2018

 

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa

 

Štvrtok        28.06.2018     Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

Piatok         29.06.2018     Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť

Nedeľa       01.07.2018     13. nedeľa v období cez rok

 

       

        Večernú sv. omšu dnes slúži vdp. Peter Bako, ktorý v našej farnosti slúžil ako diakon. Udelí nám svoje novokňazské požehnanie.

 

        Túto nedeľu (24.6.) sa koná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, ľudovo nazývaná Halier sv. Petra. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

        Slávnosť sv. Petra a Pavla je prikázaným sviatkom. Sv. omše budú o 7.00 a 17.30. Okrem toho bude aj sv. omša v areáli cirkevnej školy o 8.30 cca. Piatok, na ktorý slávnosť pripadá, nie je dňom pokánia.

 

        Z príležitosti 20. výročia založenia farnosti Nitra-Chrenová sa v nasledujúcom týždni bude konať duchovná obnova, počas ktorej sa nám pri večerných sv. omšiach postupne prihovoria bývalí správcovia farnosti. Navštívia nás teda títo dôstojní páni: Jozef Varhaník (pondelok), Peter Holbička (utorok), Vladimír Paulíni (streda), Peter Štálnik (štvrtok) a Peter Korenčiak (sobota). Duchovná obnova vyvrcholí 1. júla (nedeľa) sv. omšou o 10.30, ktorú bude sláviť pán generálny vikár Mons. Peter Brodek. Počas nej sa do oltára vložia relikvie sv. Martina, Františka a Dominika. Srdečne pozývame k účasti.

 

        Budúca nedeľa je prvá júlová; po sv. omšiach bude prvonedeľná zbierka. Od budúcej nedele prechádzame do prázdninového režimu, kedy sa večerná sv. omša v nedeľu neslávi a nebýva ani prvonedeľná adorácia. 

 

        Na stolíkoch je k dispozícii letné číslo nášho farského informačníka Chrenovské zvesti. Z príležitosti jubilea farnosti vyšla publikácia od Martina Bošanského Tormoš v kánonických vizitáciách, ktorú si môžete kúpiť za 1.50 €.

Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента

Prehľad svätých omší:

 

Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента