Web Content Anzeige

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í

 

P O N D E L O K – 17.12.2018

07:00     +     Elfride, Hans, Elena a Ľubomír

17:30     +      Pavol

 

U T O R O K – 18.12.2018

07:00            poďakovanie Evy za 40 rokov života s prosbou o zBp

17:30            poďakovanie za 75 rokov života s prosbou o zBp celej rodiny

 

S T R E D A – 19.12.2018

07:00     +     Katarína a rodičia

17:30     +    

 

Š T V R T O K – 20.12.2018

07:00     +     Gabriel

17:30            za zdravie a Božiu pomoc pre Ľudovíta

 

P I A T O K – 21.12.2018

07:00     +     Juraj a rodičia

17:30     +     Imrich a Mária

 

S O B O T A – 22.12.2018

07:00     +     Ivan, Viera, Danica, Helena a Vendelín

17:30     +    

 

N E D E Ľ A  – 23.12.2018

07:00     +     Viliam, Vilma, Jozef, Blažena a Mária

08:30     +     Ivan

10:30             pro populo

17:30     +      Eva a Ján