Web Content Anzeige

 

Štvrtá veľkonočná nedeľa

 

 

Liturgický rok „B"                                                                                     22. apríl 2018

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa

 

Pondelok    23.04.2018     Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

Streda         25.04.2018     Sv. Marka, evanjelistu, sviatok

Nedeľa       29.04.2018     Piata veľkonočná  nedeľa

 

 

        Slávime Nedeľu Dobrého Pastiera, počas ktorej sa osobitne modlíme za duchovné povolania. Po sv. omšiach sa koná zbierka na seminár. Za Vaše milodary vopred úprimné Pán Boh zaplať.

 

         Zapisovanie omšových úmyslov na obdobie máj–august začína v pondelok (23.4.) po rannej sv. omši v sakristii. Prosíme o trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť.

 

        Na Kalvárii sa túto nedeľu (22.4.) o 18.00 bude premietať film o misiách na Kube spojený s diskusiou. 

 

        V Ponitrianskom múzeu sa v utorok (24.4.) uskutoční prezentácia knihy a premietanie filmu o pútnickom mieste Santiago de Compostella

Web Content Anzeige

Prehľad svätých omší v aktuálnom týždni:

 

Prehľad svätých omší v aktuálnom týždni, od nedele do nedele