Web Content Anzeige

Jedenásta nedeľa cez rok

 

Liturgický rok „B"                                                                                                                                                                                                  17. jún 2018

 

 

O Z N A M Y

 

 

Liturgický prehľad týždňa

 

Štvrtok        21.06.2018     Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

Nedeľa       24.06.2018     Narodenie Jána Krstiteľa

 

       

 

        V sobotu (16.6.) bol za kňaza vysvätený dp. Peter Bako, ktorý v uplynulom roku slúžil v našej farnosti ako diakon. Sv. omšu v našej farnosti odslúži na budúcu nedeľu (24.6.) o 17.30.

 

        Z príležitosti 20. výročia založenia farnosti Nitra-Chrenová sa v poslednom júnovom týždni bude konať duchovná obnova, počas ktorej sa nám postupne prihovoria bývalí správcovia farnosti. Podrobný rozpis nájdete na nástenke. Duchovná obnova vyvrcholí 1. júla (nedeľa) sv. omšou o 10.30, ktorú bude sláviť pán generálny vikár. Počas nej sa do oltára vložia relikvie sv. Martina, Františka a Dominika. Srdečne pozývame k účasti.

 

        Na budúcu nedeľu (24.6.) sa bude konať zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, ľudovo nazývaná Halier sv. Petra.

Web Content Anzeige

Web Content Anzeige

Web Content Anzeige

Web Content Anzeige

Web Content Anzeige

Prehľad svätých omší: