Článok

Jedenásta nedeľa cez rok

 

Liturgický rok „B"                                                                                                                                                                                                  17. jún 2018

 

 

O Z N A M Y

 

 

Liturgický prehľad týždňa

 

Štvrtok        21.06.2018     Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

Nedeľa       24.06.2018     Narodenie Jána Krstiteľa

 

       

 

        V sobotu (16.6.) bol za kňaza vysvätený dp. Peter Bako, ktorý v uplynulom roku slúžil v našej farnosti ako diakon. Sv. omšu v našej farnosti odslúži na budúcu nedeľu (24.6.) o 17.30.

 

        Z príležitosti 20. výročia založenia farnosti Nitra-Chrenová sa v poslednom júnovom týždni bude konať duchovná obnova, počas ktorej sa nám postupne prihovoria bývalí správcovia farnosti. Podrobný rozpis nájdete na nástenke. Duchovná obnova vyvrcholí 1. júla (nedeľa) sv. omšou o 10.30, ktorú bude sláviť pán generálny vikár. Počas nej sa do oltára vložia relikvie sv. Martina, Františka a Dominika. Srdečne pozývame k účasti.

 

        Na budúcu nedeľu (24.6.) sa bude konať zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, ľudovo nazývaná Halier sv. Petra.

Článok

Článok

Článok

Článok

Článok

Prehľad svätých omší: