Článok

 

 

       
       
 

 

 

Tridsiata druhá nedeľa cez rok

 

Liturgický rok „C"                                                                      10. november 2019

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa

 

Pondelok    11.11.2019     Sv. Martina z Tours, biskupa, slávnosť

Utorok        12.11.2019     Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka

Nedeľa       17.11.2019     Tridsiata tretia nedeľa v období cez rok

 

 

Z príležitosti výročia posviacky chrámu slávime farské hody. Po sv. omšiach bude hodová ofera. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

V sobotu (16.11.) bude stretnutie členov Tretieho rádu sv. Františka.

 

V dňoch 13. - 15. decembra sa v Rodinkove v Belušských Slatinách uskutoční duchovná obnova pre rozvedených, ktorí žijú sami. Prihlásiť sa možno na internete.

 

O aktivitách katolíckej zoznamky na Kalvárii si môžete prečítať na internete.