Článok

 

Farskí administrátori vo farnosti:

 1. Jozef Varhanik 

1998 - 2001 farský administrátor

2. Peter Holbička    

 2001 - 2004 farský administrátor 

3. Vladimír Paulíny  

2004 - 2006 farský administrátor 

4. Peter Štálnik        

2006 - 2007 farský administrátor           

 


Kapláni:

Anton Košík                   1999 - 2000
Ján Michút                     2000 - 2002
Peter Mikuš                   2002 - 2003
Róbert Dorman             2003 - 2004
Stanislav Duník             2004 - 2005
Peter Štálnik                  2005 - 2006
Martin Bošanský           2006 - 2009
Peter Dobrovodský        2009 - 2010
+ Pavol Ištók                  2010 - 2011
Jaroslav Mujgoš             2010 - 2011
Eduard Janíček              2011 - 2013
Ondrej Kellner               2011 

Článok

 

FARSKÝ KOSTOL SV. MARTINA

Pôvodný chrenovský kostol z 9. - 11. storočia stál na Martinskom vrchu.

V roku 1911 kostol zbúrali.

Dnešný kostol sv.Martina na Chrenovej bol vystavaný počas vojny v rokoch 1942 - 1943.  14. novembra 1943 ho požehnal Nitriansky biskup Dr. Karol  Kmeťko ako filiálny kostol farnosti Nitra-horné mesto.

Ústredná maľba na strope kostola je od akademického maliara Edmunda Massanyiho a predstavuje charitatívny skutok sv. Martina. Za postavou sv. Martina je znázornený pôvodný kostol, ktorý stál na Martinskom vrchu.

Súčasťou kostola bol komplex kultúrneho domu. 31.1.1992 bola sála kultúrneho domu prepojená so sakrálnym priestorom. Týmto sa kapacita kostola zväčšila na dvojnásobok.

V nedeľu 10. novembra 2013 bol chrám slávnostne posvätený.

 

KANCELÁRIA

Úradné hodiny v kancelárii Farského úradu sú v stredu a v piatok v čase: 15.30–17.00. Na 1. piatok v mesiaci kvôli sv. spovedi úradné hodiny nie sú. Vaše záležitosti môžete vybaviť po večernej svätej omši. Okrem úradných hodín sme vám k dispozícii v pracovné dni po každej sv. omši.

KRST

Sviatosť krstu sa udeľuje vždy v poslednú nedeľu v mesiaci o 11:30. Pred krstom je krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov.

Krst nahlasuje aspoň jeden rodič v úradných hodinách na farskom úrade.

Pri zápise treba predložiť rodný list dieťaťa a krstný list krstného rodiča.

Krstný rodič môže byť len kresťan - katolík, ktorý už prijal Eucharistiu a Birmovanie. Ak žije v manželstve, tak manželstvo má byť uzatvorené pred tvárou Cirkvi. Krstný rodič nemôže žiť len v civilnom manželstve či konkubináte.

 

EUCHARISTIA

Sväté omše v nedeľu bývajú o 7:00, 8.30, 10.30 a 17.30 (september-jún).

Sv. omša o 10.30 je osobitným spôsobom venovaná deťom.

Počas letných prázdnin (júl a august) sú sv. omše v nedeľu: o 7:00, 8:30 a 10:30.

V pracovné dni a soboty sa sv. omše slúžia o 7:00 a 17.30 (september-jún) / 18:30 (júl-august).

Úmysly na sv. omše prijímame vždy na 4 mesiace dopredu, teda v januári, v máji, v septembri.

Prvú nedeľu v mesiaci býva vyložená Najsvätejšia Sviatosť na tichú poklonu od 13.30 do 16.30.

Eucharistická adorácia býva každý štvrtok po večernej sv. omši.

Na prvé sv. prijímanie sa pripravujú žiaci 3.ročníka na hodinách náboženskej výchovy pod vedením katechétov. Veľmi dôležitou je pravidelná účasť na nedeľnej sv. omši.

POKÁNIE

Sviatosť zmierenia vysluhujeme každý deň pol hodinu pred sv. omšou. V prvopiatkovom týždni spovedáme ráno pol hodinu a večer hodinu pred svätými omšami, vo štvrtok a v piatok od 15:00 (september-jún) / 16:00 (júl-august) hod.

 

POMAZANIE CHORÝCH

Chorých a starších veriacich navštevujeme pravidelne v prvopiatkovom týždni. V súrnych prípadoch prídeme kedykoľvek. Duchovnú starostlivosť o pacientov v nemocnici majú na starosti otcovia verbisti. V prípade potreby kontaktujte Misijný dom na KalváriiAkútne, vážne prípady, či hospitalizovaných v nemocnici nahláste kedykoľvek na čísle 0903 809 624..

MANŽELSTVO

O prijatie sviatosti manželstva snúbenci žiadajú na príslušnom Farskom úrade najmenej 3 mesiace pred plánovaným termínom sobáša. Je potrebné priniesť svoje krstné listy (max. 3 mesiace staré) a občiansky preukaz.

POHREB

Pri nahlasovaní pohrebu treba predložiť List o prehliadke mŕtveho a povolenie zo Správy cintorínov. Sv. omše za zosnulých bývajú v stredu a sobotu večer.