Článok

 

Farskí administrátori vo farnosti:

 1. Jozef Varhanik 

1998 - 2001 farský administrátor

2. Peter Holbička    

 2001 - 2004 farský administrátor 

3. Vladimír Paulíni  

2004 - 2006 farský administrátor 

4. Peter Štálnik        

2006 - 2007 farský administrátor           

5. Peter Korenčiak

2007 - 2012 farský administrátor

2012 - 2015 farár

6. Martin Bošanský

2015 -            farský administrátor


Kapláni:

Anton Košík                   1999 - 2000

Ján Michút                     2000 - 2002

Peter Mikuš                   2002 - 2003

Róbert Dorman             2003 - 2004

Stanislav Duník             2004 - 2005

Peter Štálnik                  2005 - 2006

Martin Bošanský           2006 - 2009

Peter Dobrovodský        2009 - 2010

+ Pavol Ištók                  2010 - 2011

Jaroslav Mujgoš             2010 - 2011

Eduard Janíček              2011 - 2013

Ondrej Kellner               2011 - 2015

Miroslav Cimerák          2015 - 2016

Anton Ďatelinka            2016 - 

 

Článok

HISTÓRIA

Pôvodný chrenovský kostol z 9. - 11. storočia stál na Martinskom vrchu.

V roku 1911 kostol zbúrali.

Dnešný kostol sv.Martina na Chrenovej bol vystavaný počas vojny v rokoch 1942 - 1943.  14. novembra 1943 ho požehnal nitriansky biskup Dr. Karol  Kmeťko ako filiálny kostol farnosti Nitra-Horné mesto.

Ústredná maľba na strope kostola je od akademického maliara Edmunda Massanyiho a predstavuje charitatívny skutok sv. Martina. Za postavou sv. Martina je znázornený pôvodný kostol, ktorý stál na Martinskom vrchu.

Súčasťou kostola bol komplex kultúrneho domu. R. 1992 bola sála kultúrneho domu prepojená so sakrálnym priestorom, čím sa kapacita kostola zväčšila na dvojnásobok.

V nedeľu 10. novembra 2013 bol chrám slávnostne posvätený.

 

KANCELÁRIA

Úradné hodiny v kancelárii farského úradu sú v stredu a v piatok od 15.30 do 17.00. Úradné záležitosti možno takisto vybaviť aj v ktorýkoľvek pracovný deň hneď po rannej i večernej sv. omši. V prvopiatkovom týždni, ako i počas sviatkov a prázdnin sú úradné hodiny len po svätých omšiach.

 

KRST

Sviatosť krstu sa udeľuje vo vybrané soboty o 10.00.

Najbližšie termíny krstu v roku 2017: 1.4., 29.4., 20.5., 10.6., 1.7. .

Krst nahlasuje rodič (nie starý rodič) v úradných hodinách na farskom úrade.

Pri zápise treba predložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa a krstný list krstného rodiča.

Krstný rodič môže byť len kresťan - katolík, ktorý už prijal eucharistiu a birmovanie. Ak žije v manželstve, tak manželstvo má byť uzatvorené pred tvárou Cirkvi. Krstný rodič nemôže žiť len v civilnom manželstve či konkubináte.

 

EUCHARISTIA

Sväté omše v nedeľu  počas školského roka bývajú o 7:00, 8.30, 10.30 a 17.30.

Sv. omša o 10.30 je osobitným spôsobom venovaná deťom.

Počas letných prázdnin (júl a august) sú sv. omše v nedeľu: o 7:00, 8:3010:30.

V pracovné dni a soboty sa sv. omše slúžia o 7:00 a 17.30.

Úmysly na sv. omše prijímame trikrát v roku na 4 mesiace dopredu: január - apríl, máj - august, september - december. Na príslušné obdobie sa začína zapisovať v poslednom týždni mesiaca, ktorý mu predchádza. Kalendár úmyslov na obdobie január - apríl 2017 je už obsadený. Na obdobie máj - august začíname zapisovať 24.4.2017 (pondelok) po rannej sv. omši v sakristii.

Prvú nedeľu v mesiaci býva vyložená Najsvätejšia Sviatosť na tichú poklonu od 13.30 do 16.30.

Eucharistická adorácia býva každý štvrtok po večernej sv. omši.

Na prvé sv. prijímanie sa pripravujú žiaci 3.ročníka na hodinách náboženskej výchovy pod vedením katechétov. Veľmi dôležitou je pravidelná účasť na nedeľnej sv. omši.

 

POKÁNIE

Sviatosť zmierenia vysluhujeme každý deň pol hodinu pred sv. omšou. V prvopiatkovom týždni spovedáme ráno pol hodinu a večer hodinu pred svätými omšami, vo štvrtok a v piatok od 15:00.

 

POMAZANIE CHORÝCH

Chorých a starších veriacich navštevujeme pravidelne v prvopiatkovom týždni. V súrnych prípadoch prídeme kedykoľvek. Duchovnú starostlivosť o pacientov v nemocnici majú na starosti otcovia verbisti. V prípade potreby kontaktujte Misijný dom na Kalvárii. Akútne, vážne prípady, či hospitalizovaných v nemocnici nahláste kedykoľvek na čísle 0903 809 624.

 

MANŽELSTVO

O prijatie sviatosti manželstva snúbenci žiadajú na príslušnom Farskom úrade najmenej 3 mesiace pred plánovaným termínom sobáša. Je potrebné priniesť svoje maximálne tri mesiace staré krstné listy. 

 

POHREB

Pri nahlasovaní pohrebu treba predložiť List o prehliadke mŕtveho a povolenie zo Správy cintorínov. Sv. omše za zosnulých bývajú v stredu a sobotu večer.